Ами Тола

За хората и забележките

    Глупавите хора правят забележки, умните хора правят намеци. Ако на десетия път не разберат намека ви, значи си имате работа с глупаци – направете им забележка!   © Ами Тола (06.02.2013)  

За жените, атомите и шофьорските книжки (монолог)

(С широка усмивка, от излъчването блика спокойствие и самодоволство) Елате! Елате малко по-насам! Приближете се де, приближете се, де… Не се бойте! (малко уплашен) Хоп! А-а-а-а чакайте,не толкова близо, да си имаме уважението! (пауза) Виждате ли това, което е около нас? Това е празно пространство! Знаете ли, кое му е хубавото на това пространство? Че е празно! Празно е, …

За жените, атомите и шофьорските книжки (монолог) Read More »

Заблудите

Всеки човек има право да таи заблуди за себе си, но е добре, когато бъдат разблудени, да си го признае.  Ами Тола (Ноември 2012)