Infoducers and Infocumers – съвременните групи в обществото

Нека да започна с това, какво влагам в двете думи \“инфодюсър\“ и \“инфосюмър\“. В съвременната информационна ера, не можем да не говорим за тези две групи от хора, инфодюсър – човек, който създава информация, и инфосюмър – човек, който консумира информацията. Техните две роли, стават все по важни, поради бързо-развиващите се телекомуникационни технологии. Вече достъпът …

Infoducers and Infocumers – съвременните групи в обществото Read More »