Същността на живота

    Същността на живота няма нищо общо с осъществените и неосъществените планове по време на съществуването ни. Ами Тола (Октомври 2012)