Руската класика

      Хубаво е да се чете руската класика, лошо е да се живее в нея….  Ами Тола ( 25.09.2012)