За хората и разбиранията

    Разбиранията на хората, често се определят от предразсъдъците на тези около тях. Ами Тола (Октомври 2012)