Съвременното българско общество

Съвременното българско общество е най-обнадеждено по време на безредие и най-нещастно от резултата му.  Ами Тола (2013 г.)