Заблудите

Всеки човек има право да таи заблуди за себе си, но е добре, когато бъдат разблудени, да си го признае.  Ами Тола (Ноември 2012)